Suomen turvetuottajat ovat tänään antaneet oheisen tiedotteen alaa ja sen yrittäjiä koskevasta tilanteesta. Työ- ja Elinkeinoministeriön laaja-alainen työryhmä on saanut loppuraportin valmiiksi.Työryhmä kuuli erittäin laajasti erialojen asiantuntijoita, koskien turpeenkäyttöä, turpeen korvaamista muilla vaihtoehdoilla ja vaikutuksia talouteen ja työllisyyteen.Hallitusohjelmassa on tavoite vähentää hallitusti turpeen käyttö puoleen, vuoteen 2030 mennessä. Nyt kuitenkin lisäverojen ja päästökaupan takia turpeen hinta laitoksille on kohonnut niin korkeaksi, että käyttö on romahtamassa 1/5:aan jo 2022 aikana. Turveyrittäjät eivät ole pystyneet ennakoimaan tälläistä tilannetta ja ilman valtion auttavia toimia suurin osa alan yli 500:sta yrityksestä joutuu vaikeuksiin ja lopettamaan. Turveyrittäjät ovat sitoutuneet nostamaan turvetta aumoihin sopimuksia vastaan, nyt kuitenkin on käynyt niin, että voimalaitokset sanovat sopimuksia irti vedoten ylivoimaiseen esteeseen (valtiovallan sitoutumiset päästökauppaan ja lisäverot). Vielä vuosi sitten voimalaitokset ovat tehneet sopimuksia useammaksi vuodeksi, joita varten turvetuottajat ovat nostaneet sopimusvarastoa ja tästä aiheutuneet kulut sekä myös tulot jäävät saamatta. Valmiit turveaumat jää siis polttamatta. Tämä tilanne on turveyrittäjiä kohtaan täysin kohtuuton eikä ole oikeudenmukainen. STT ry:llä oli edustus työryhmässä ja annoimme omat toimenpide-ehdotukset, joissa oli esitetty selkeät ja nopeat toimenpiteet yrittäjien auttamiseksi. Loppuraportissa selkeät toimenpide-ehdotukset lievenivät lisäselvitysehdotuksiin toimenpiteistä. Yrittäjät ja työntekijät eivät voi olla kuukauttakaan ilman tuloa. Eli korvauksilla ja auttavilla toimilla olisi todella kiire! Tätä eivät kaikki työryhmän jäsenet halunneet ymmärtää, vaan olivat päinvastoin eväämässä kaikki korvaukset ja avut. Tästä syystä STT ry joutuu esittämään eriävän mielipiteen.Suomen turvetuottajat ry esittää eriävän mielipiteen työ- ja elinkeinoministeriön asettaman laaja-alaisen turvetyöryhmän loppuraporttiin, koska:• Työryhmäntehtävänä oli selvittää keinoja, miten hallitusti vähentää turpeen käyttöä, eikä ehdottaa selvityksiä. • Välittömät ja velvoittavat toimenpide-ehdotukset puuttuvat loppuraportista.• mielestämme luvun 8.1. (”turvetoimialan yrittäjien tilanteen parantaminen”) toimenpide-ehdotukset eivät vastaa enää alkuperäistä työryhmän toimeksiantoa (alla) muutoksenhallinnan ja oikeudenmukaisuuden kannalta etenkin, kun otetaan huomioon vielä työryhmän toimikauden aikana toimialan yrittäjien edelleen pahentunut yleistilanne.• Ala on tällä hetkellä hallitsemattomassa pudotuksessa ja tarvitsee pikaista apua, aikaa ei ole enää selvityksiinLaaja-alaisen turvetyöryhmän toimeksianto, maaliskuu 2020: ”Työ- ja elinkeinoministeriö on tänään asettanut työryhmän, jonka tehtävänä on selvittää, miten turpeen käyttö suuntautuu hallitulla tavalla polton sijasta korkeamman jalostusasteen innovatiivisiin tuotteisiin, kun turpeen energiakäyttö vähintään puolittuu vuoteen 2030 mennessä. Työryhmä selvittää myös, miten muutos turpeen käytössä tapahtuu alueellisesti ja sosiaalisesti oikeudenmukaisella tavalla.” ... See MoreSee Less
Katso Facebookissa
Pääsimme kansainväliseen juttuun mukaan. Juttu on julkaistu laajalti ja on katsottavissa englanniksi, ranskaksi ja espanjaksi. www.dailymotion.com/video/x7xzzodFinland is the EU's largest consumer of peat energy, a fuel which releases more greenhouse gases than coal and that can cause catastrophic environmental damage. As many companies shift to cleaner energy, Finland's dependence on peat now appears to be coming to an end, raising fears for the thousands... ... See MoreSee Less
Katso Facebookissa