Suomen Turvetuottajat Ry on turvealan etujärjestö, joka ajaa jäsentensä yleisiä ja yhteisiä etuja bioenergian käytön edistämiseksi. STT ry on perustettu vuonna 1997, kotipaikkana Seinäjoki. Yhdistyksellä on yhdeksästä jäsenestä muodostuva hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. Jäsenistö koostuu eri puolilla Suomea toimivista pienistä ja keskisuurista turvetuotantoalan yrittäjistä ja yrityksistä. Suomen turvetuottajien puheenjohtaja toimii Hanna Haavikko ja varapuheenjohtajana Taisto Raussi.


Strategia

Yhdistyksen tarkoituksena on turpeen pientä ja keskisuurta tuotantoa harjoittavien jäsentensä yleisten,yhteisten etujen ja oikeuksien valvominen sekä kehittää jäseniäänammatillisesti ja sivistyksellisesti turvealan ammatinharjoittamiseenliittyvissä asioissa sekä edustaa yhdistyksen jäseniä Suomessa ja EU:ssa käytävässä energiakeskustelussa, edistää jäsentensä välistä yhteistoimintaa sekä parantaa alan yleisiä toimintaedellytyksiä.

Yhdistyksen tuottajajäseneksi voi liittyä turpeen tuotantoa ja / tai jalostustaharjoittavat luonnolliset henkilöt tai oikeushenkilöt. Kannattajajäseniksi voi liittyä luonnolliset henkilöt ja oikeushenkilöt. Jäsenet hyväksyy kirjallisesta hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Yhdistyksenkokous voi kutsua kunniapuheenjohtajan ja kunniajäseniä.


Liity jäseneksi!

Jäseneksi liittyminen tapahtuu täyttämällä jäsenlomake ja lähettämällä se osoitteeseen:

Suomen Turvetuottajat ry
Pähkeentie 61 A, 25320 Vitsiälä
tai hanna.haavikko@gmail.com


Voit myös täyttää jäsenhakemuksen sähköisesti »


STT tarjoaa jäsenilleen:

 • koulutusta
 • ajankohtaista tietoa ympäristönsuojelusta ja ympäristölupahakemuksiin liittyvistä
 • asioista
 • alan edunvalvontaa
 • tietoa turvetuotannon tilastoinnista
 • ajankohtaista tietoa energiamarkkinoista ja niissä tapahtuvista muutoksista
 • lausuntoja alaa koskevissa asioissa
 • henkilökohtaista neuvontapalvelua

STT on mukana:

 • Suomen bioenergia yhdistys Finbiossa
 • GTK:n turvevarojen ohjausryhmässä
 • Ympäristöministeriön kansallisessa turvetuotannon koordinoinninohjausryhmässä
 • BioTar-hankeessa
 • Turvetuotannon palosuojeluohje- työryhmässä
 • Kansallinen turvealan aumamamittaus toimikunnassa
 • yhteistyössä Työ ja elinkeinoministeriön energiaosaston kanssa
 • yhteistyössä Tilastokeskuksen kanssa
 • Bioforum yhteistyöryhmässä